Contact

Kunstkamer 10
Jikke van de Zee
Herenwaltje 10
8911 HN Leeuwarden

058 257 46 57
Jikzee@gmail.com

FACEBOOK.COM/KUNSTKAMER10

Meer weten?
Bent u geïnteresseerd in ons aanbod en wilt u meer weten,  bijvoorbeeld meer over prijzen?
Mail dan naar  jikzee@gmail.com
Vermeld daarbij: Om welke cursus het gaat.

– naam + leeftijd
– adres
– e-mailadres + telefoon ?

 

Afmelding-ziekmelding
Kunt u/ kun je een les niet bijwonen, graag even mailen.